sveika

Veiklos kryptys

 

VIZIJA

Darželis – kūrybinio  džiaugsmo namai
 
 

MISIJA
 

Bendradarbiaujant su šeima suteikti vaikams saugią, jaukią ir ugdymuisi   palankią aplinką ir laiduoti tinkamą pasirengimą mokymuisi mokykloje.


 

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS


Didžiausia vertybė, tėvų patikėta mūsų atsakomybei ir profesionaliai pedagoginei pagalbai – vaikas. Prie jo artinamės vadovaudamiesi humanistinėmis K.Rodžerso bei A. Maslou idėjomis, R.R. Sears ekologine raidos teorija bei Z.Froido psichologine vaiko raidos teorija. Mūsų vertybinį pagrindą sudaro gamtos, sveikatos, šeimos, pareigos išaukštinimas. Darželio ugdytojų komanda su didžiausia pagarba mažam ir dideliam prisiima atsakomybę už tai, kad darželyje, kaip bičių avily, nuolat  vyktų darbas, dominuotų kūrybiškumas, kad čia visiems būtų linksma, sveika, sotu ir šilta, kad bendruomenės narius vienytų bičiulystės ryšiai. Bendruomenės narių tarpusavio santykius apibrėžia  darželio Etikos kodeksas, patvirtintas 2008 metais.

 

PRIORITETAI

 

 

  • Ugdymo kokybė
  • Bendruomenės sveikata
  • Parama šeimai