sveika

Tvarkos

 

Gerb. ugdytinių tėveliai, norime Jus informuoti, kad Kėdainių rajono savyvaldybės taryba priėmė Jus ir Jūsų vaikus liečiančius sprendimus:

 

TS – 22

 

Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos tvirtinimo 2009 m. vasario 27 d.

 

parisiųsti .pdf formatu

 

TS – 355

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos tvirtinimo” pakeitimo.

parisiųsti .pdf formatu

 

 

TS-73

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo.

 

parisiųsti .pdf formatu

 

TS – 80

Dėl vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išvykimo iš jų tvarkos aprašo tvirtinimo 2012 m. kovo 30 d.

 

parisiųsti .pdf formatu