sveika

Pedagogų sąrašas

 

Eil. Nr.  Pavardė Vardas  Pareigos  Išsilavinimas Mokymo įstaiga, specialybė, baigimo metai Kvalifikacinė kategorija, atestacijos metai
 1.  Kristina Sinkevičienė Skyriaus vedėja  aukštasis

Šiaulių universitetas  2000 -  pradinio ugdymo pedagogika, 2010 - edukologija (magistras).

Vyr. auklėtoja 2008-06-18,
III vadybinė kvalifikacinė kategorija 2008-12-29

 2.  Daiva Meškuotienė
Auklėtoja  aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas 1998 -  chemija ir buities kultūra, 2000 -  chemija (magistras). Vyr. auklėtoja 2012-06-25
 3.  Jolanta Šedovienė Auklėtoja  aukštesnysis Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose, 1990
Vyr. auklėtoja 2003-12-29
 4.  Asta Juodienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 aukštesnysis Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose, 1985
Vyr. auklėtoja 2003-12-29
 5.  Diana Šepetienė Auklėtoja  aukštasis neuniversitetinis
Vilniaus kultūros mokykla, dramos režisūra, 1989; Kauno kolegija, socialinė pedagogika, 2010. Vyr. auklėtoja 1998-05-22
 6.  Daiva Grudzinskienė Logopedė
 aukštasis Šiaulių universitetas 2007 – specialioji pedagogika, 2011 – edukologija (magistras).
Vyr. logopedė 2011-12-22
 7.  Sandra Šulskienė Meninio ugdymo pedagogė  aukštasis Šiaulių universitetas, 2014 muzikos pedagogika
 Mokytoja, 2001-11-28

 

 

Kiti darbuotojai

Administracija

Dietistė,sandėlininkė Jolanta Paškevičienė
Buhalterė Regina Gadliauskienė

Personalas

Auklėtojų padėjėjos: Laima Marcinkienė, Audronė Labanauskienė, Danutė Kuprienė
Virtuvės darbuotojos: Asta Boguševičienė, Rita Preikšienė

Kiti darbuotojai

Mindaugas Nomeika
Jonas Lukoševičius
Gediminas Auškelis