sveika

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis  2014 m. IV ketv., Eur.
Skyriaus vedėjas 756
Buhalteris 371
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai 575
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 610
Meninio ugdymo pedagogas 258
Logopedas 580
Dietistė 323
Vyr. virėja 251
Virtuvės darbuotoja 123
Sandėlininkė 145
Auklėtojų padėjėjos 290
Valytoja 72
Kiemsargis-darbininkas 145
Sargai 332
Kūrikai 332