sveika

Šimtas žodelių Lietuvai

Nupiešiu saulę lapo vidury, Aplink vaivorykštę, visom spalvom dažytą, O apačioj, tarp žemės ir dangaus, Nupiešiu savo Lietuvą mažytę.
Minėdami atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriaus ugdytiniai ir juos ugdančios auklėtojos norėjo atrasti savo ryšį, asmeninę istoriją, šventės nuotaiką ar tradiciją su Lietuva. Artėjant Lietuvos šimtmečiui įstaigos patalpas auklėtojos papuošė tautine atributika. Susirinkę į šventinį rytmetį ir pasipuošę tautiniais kostiumais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai su Krakių M. Katkaus gimnazijos Meironiškio skyriaus ikimokyklinuke ir auklėtoja Gražina Gaučienė šventę pradėjo „Tautiška giesme“. Ikimokyklinės grupės „Bitutės“ ugdytiniai deklamuojamu eilėraščiu supažindino susirinkusiuosius „Kas per daiktas ta Tėvynė?“ (Tėvynė , P. Panavas) ir kokios gražiausios Lietuvos spalvos. „Aviliukų“ grupės auklėtiniai „Piešė Lietuvą“ ir padainavo dainą „Ten ir aš“ įtraukdami ir kitus vaikus. Mažiausiosios įstaigos „Gėlytės“ eilėraštuku papasakojo visiems apie mūsų gimtinę (A. Matutis „Aš tavo gimtinė“). Visi kartu, padėdami vieni kitiems sprendėme kryžiažodį, prisiminėme kokia jūra skalauja Lietuvos pakrantę, kokia didžiausia upė... Meironiškio skyriaus auklėtinė padeklamavo eilėraštuką „Skambioji kalba“. Vaikučiai su auklėtojomis pašoko lietuvių liaudies šokį „Oira“. Mažieji ugdytiniai iš trijų spalvų suklijavo vėliavą. Kad sužaliuotų kuo greičiau medeliai lauke, auklėtiniai savo vaikiškais delniukais papuošė medį trispalvės spalvomis. Šventė suteikė džiaugsmo, teigiamų emocijų ir leis puoselėti valstybines šventes. Šventės metu kiekvienas jautėmės svarbus ir paskyrėm savo žodžius, šokius, dainas Lietuvai tėvynei. Savo širdelėmis mylime ir branginame šalį, kurioje augame, turim galimybę ugdyti(s) ir sužinoti begalę naujų dalykų. Didžiuojamės, kad galime nuo mažų dienų mūsų vaikuose auginti meilę Lietuvai, puoselėti tautiškumo vertybes. Renginį suorganizavo Krakių M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriaus vyr. auklėtojos Asta Juodienė, Daiva Meškuotienė, Diana Šepetienė, rytmetį vedė vyresnioji auklėtoja Diana Šepetienė. Krakių M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriaus vyresnioji logopedė Dalia Andrulė